* De huisarts is all-round: hij behandelt niet alleen een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, maar hij richt zich ook tot alle leeftijden.

* Hij bekijkt en onderzoekt u als mens, rekening houdend met uw medische voorgeschiedenis, uw sociaal, relationeel en psychische functioneren.

* De huisarts kent u als mens en via een goed gesprek en een goed basisonderzoek kan hij u helpen en indien nodig deskundig doorverwijzen naar een specialist, een kinesist, een diëtist, een psycholoog, een maatschappelijke dienst, een vakbond, een mutualiteit...

* De huisarts houdt zich niet alleen bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen, maar ook met preventie. Voorkomen is beter dan genezen!

* Niet alleen voor acute problemen kunt u terecht bij de huisarts; ook chronische aandoeningen blijft de huisarts nauwgezet opvolgen.