Visie

Wij werken samen in een vaste associatie en streven onderlinge samenwerking na, met ruimte voor overleg. Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een centraal dossier, toegankelijk voor beide artsen. Wij bieden u een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg aan.

In samenwerking met u streven wij een integrale zorgverlening na, vanuit de overtuiging dat uw welzijn niet alleen bepaald wordt door ziekte maar ook door sociale, maatschappelijke en milieufactoren en uw eigen beleving. Wij willen deze zorg eveneens mogelijk maken door een goede samenwerking met andere hulpverleners (artsen, specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diƫtisten, psychologen enz.) en met de bevoegde instanties (overheid, netwerk palliatieve zorg, ziekenfondsen enz.).


Professor Vansintejan is diensthoofd van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Naast lesgeven doet hij ook wetenschappelijk onderzoek in het domein van de huisartsgeneeskunde en "sexual medicine". Hij is ook stage-coƶrdinator bij het Interuniversitair Centrum voor Huisartsen Opleiding van Vlaanderen (ICHO). Zijn pratijk in Vilvoorde is een opleidingspraktijk waar jonge artsen (HAIO's) en stageairs de eerstelijnsgeneeskunde komen ontdekken om zich verder te specialiseren in de Huisartsgeneeskunde.