Voor dringende medische zorgen is de wachtdienst van Vilvoorde bereikbaar via 02 251 36 78 op weekdagen van 19u 's avonds tot 8u 's morgens

In het weekend (van vrijdagavond 20u tot en met maandagochtend 8u) en op feestdagen van 8u 's mogens tot de volgende ochtend 8u kunt u terecht in de Wachtpost Midden-Brabant, gelegen in het AZ Jan Portaels Ziekenhuis te Vilvoorde. Telefoonnr. is 1733.